GASOLINE DIESEL MOTOR OIL

68130 CERAMIC ENGINE PROTECTOR

(Seramik Motor Koruyucu)

S E R A M İ K TEKNOLOJİSİ ÖNCE PERFORMANS DAHA SONRASIDA VAR. GÜCÜN SİZDE OLDUĞUNU HİSSETTİRİR.

SERAMİK MOTOR METAL KORUYUCU en ağır şartlar altında dahi üstün performans gösteren bir yeni nesil fonksiyonel seramik motor metal katkısıdır.

Metallere yüksek tutunma sağlayışı ile mekanik materyallerin sürtünmeye en müsait ve hassas kısımların da yoğun yağlama ile birlik de seramik filim tabakası oluşturur.

SERAMİK METAL MOTOR KORUYUCU Sanat eseri bir teknoloji kullanılarak formüle edilmiş yüksek performanslı mekanik aşınmayı engelleyen METAL katkısıdır.

Seramik tanecikler düzensizliklerin arasını doldururken kimyasal bileşenler de metal yüzeyi düzeltir.

Çok yüksek kimyasal ve termal yüklere karşı durabilen seramik bileşenleri sayesinde sürtünmeyi aşınmayı azaltır.Doğrudan metalin metal'e temasını keser sürtünen parçalar üzerin de çok ince katman oluşturur bu katmanın esneme yağlama özelliği vardır.

Bu ürün ticari araçlar (kamyon.otobüs.nakil vasıtalarında,doğal gazla çalışan iş makineleri,zirai makineler.motosikletler hava deniz araçları ile sanayii ve endüstri de

CNG.ve NGT ve likit gazla çalışan araçlara LPG için özel bir üründür.

Sürtünme aşınma ve yağlamanın söz konusu olduğu tüm metal motor dişli gurupların da güvenle kullanılır .

Optimum aşınma korumasıyla beraber iyi temizleme ve püskürtme özelliğine Sahiptir(effıcıency) verimlilik.

Nitrasyona ve oksitlenme ye karşı çok dirençlidir.Bir seferlik kullanımı bile 50.000km süre etkisini gösterir.

Yağ ısısını dengeler CERAMİC ENGİNE PROTECTOR Motor yağına eklenir ve kendi kendine karışır.

Turbo şarjlı ve şarjsız benzinli ve dizel elektrikli motorlarda kullanılır.

Bir Minimum 50.000km uzun dönem üst düzey bir aşınma koruması sağlar...

1 ADET CERAMİC ENGİNE PROTECTOR 450ml 4-6lt. Yağ İçin İşlem Yapar.

Seramik partikülleri pozitif elektronlarla bir birine tutunarak yağ değişimlerinden 50.000 km süresince etkilenmez.

Kirli yağ ile birlikte motor dışına atılmazlar.1 defa kullanıldığında minimum 50.000 km

Süresince motorunuzda uzun dönem yenileme görevine devam eder.

ARDINA CERAMİC ENGINE PROTECTOR bir yağ arıtıcı değildir.

Yağların özelliğini kesinlikle bozmaz.

Yüksek yükler sonucu oluşan ısı farklılıklarını kendi bünyesin de saklar ve

Metallere yansıtmaz böylece motor ısısını dengeler motor hararetini önler.

CERAMİC ENGINE PROTECTOR Aşınmayı önlediği ve ısıyı dengelerken madeni ve

Sentetik yağın kirlenmesini önler yağ ömrünü 2 kat uzatır.

CERAMİC ENGINE PROTECTOR

Motor içinde ki tüm performans düşürücü kurum karbonların temizliğini yapar

Metal aksamı ilk gün ki gibi ortaya çıkarır tüm metal yüzeydeki çatlakları -

Pürüzleri doldurarak motorunuzu yeniler.

Kompresyon kaçaklarını önlediği için yağ eksiltmelerini engeller.

Motor'un sürtünmeye aşınmaya harcadığı gücü performans olarak araca geri kazandırır.

Motor gürültüsünü azaltır.

Soğuk iklimler de motorun çalışmasını kolaylaştırır.

CERAMIC ENGINE PROTECTOR Aracınızda ise tekleme ve zorlanmayı ortadan kaldırırsınız.

  • MEKANİK AŞINMAYI ENGELLER
  • METAL'E SERAMİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRIR
  • YAĞ EKSİLTMEYİ ÖNLER
  • YAKIT TASARRUFU SAĞLAR
  • EMİSYON DEĞERLERİNİ DENGELER
  • PERFORMANSI ARTTIRIR MOTOR ÖMRÜNÜ UZATIR
  • KORUMA SAĞLAR ONARICIDIR
  • 1 ADET CERAMİC ENGINE PROTECTOR 450ml 4 ve 6 lt Yağ için işlem yapar.